• Hasta ve Hasta Yakınları Eğitimleri


  HASTA VE YAKINLARININ EĞİTİMİ VE ÖNEMİ
    
  Hasta Eğitiminin Amaçları
   
  -Hasta eğitim programları, kronik hastalığı bulunan ve/veya ameliyat olan kimselerin yaşamlarını daha iyi bir şekilde sürdürmelerine yardımcı olmak
  -Hastaları sağlıklı hale getirmek
  -Hastalığı ile birlikte daha rahat yaşamalarını sağlamak üzere bilgilendirmek
  -Hastaların, sağlık problemlerini kendi kendilerine çözebilecek bilgi ve beceriye sahip olmalarını sağlamak 
  -Öğretilenleri istenilen davranış ve alışkanlıklar haline getirmek  
  -Yapılan eğitim çalışmalarına hastanın yakınlarının katılımını sağlamak
  -Sağlık ekibi ve hasta arasındaki iletişimi arttırmak
  -Hasta eğitimlerine katılan hastaların, verilen önerilere ne kadar uyabileceği saptamak