• İlk Yardım Eğitici Eğitimi


  İlk Yardım Eğitici Eğitim Programlarına

  • Hemşireler (Lise, Önlisans, Lisans Mezunları),
  • Ebeler,
  • Sağlık Memurları (Lise, Önlisans ve Lisans Mezunları),
  • Acil Tıp Teknisyenleri (Lise, Önlisans, Lisans Mezunları),
  • Paramedikler,
  • Laborantlar,
  • Biyologlar
  • Tıp Doktorları,
  • Diş Hekimleri,
  • Eczacılar, 
  • Diş Teknikerleri,
  • Veteriner Hekimler,
  • Tıbbi Teknologlar,
  • Odyolog,
  • Podolog,
  • Sosyal Hizmet Uzmanı,
  • Tıbbi Sekreterler (yüksek okul mezunu olanlar),
  • Sağlık Eğitimcileri (Gevher Nesibe mezunları v.b.) katılabilirler
   
  Alacak olduğunuz İlkyardım Eğitici Sertifikası ile,
   
  • -Sürücü Kurslarında ilkyardım Eğitmeni olabilirsiniz.
  • (Ön lisans ve lisans mezunları için geçerlidir.)
  • -İlk yardım Eğitim Merkezi açabilirsiniz.
  • -Eğitim Merkezlerinde ilkyardım öğretmenliği yapabilirsiniz.
  • -İçeriğini siz belirleyerek, tekniğine uygun, her türlü seminer, sunum gerçekleştirebilirsiniz.
  • -Büyük gruplara sunum yapabilirsiniz.
   

  Eğitici Eğitimi: İlkyardım eğitim merkezlerinde eğitici olarak görev yapabilmek için 5 gün temel ilkyardım bilgileri ile eğitim becerilerinin kazanılması gerekmektedir. Bu eğitimler, eğitici eğitimi veren yetkili merkezler tarafından verilmektedir.