• Temel İlk Yardım Eğitimleri


  Neden İlkyardım?
  Araştırmaların gösterdiğine göre ilkyardımın 3-5 dakika içinde etkin olarak başlaması ve bilinçli olarak sürdürülmesi gerekmektedir. Bilinçli yardımla ölüm ve sakatlanma oranı düşürülebilir. Yapılan istatistikler, kazalardan sonra meydana gelen ölümlerin %10’u ilk 3-5 dakikada, %55’i ise ilk 30 dakikada gerçekleşmektedir. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, çevrenizde ne kadar çok sayıda ilkyardım eğitimi almış kişi olursa kurtarıcı – destekleyici müdahalelerin yerinde ve etkin şekilde yapılması oranı da o kadar yüksek olacaktır.

  Yasal Zorunluluk
  Kaynak: İlkyardım Yönetmeliği

  29 Temmuz 2015 tarih ve 29429 sayılı resmi gazetede yayınlanan İlkyardım Yönetmeliğine göre; tüm kamu ve özel kurum/kuruluşlarında personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulması; yönetmeliğin 19. maddenin (1). bendinde belirtildiği üzere;

  İş sağlığı ve güvenliği kapsamında İlkyardımcı bulundurulması

  · Az Tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,
  · Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
  · Çok Tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
  bulundurması zorunludur.

  Ayni yönetmelikle kamu ve özel teşebbüse ve hatta gerçek kişilere ait binalarda bir yangın ekibi, acil durum müdahale ekibi ve ilkyardım ekibi oluşturulması zorunluluğu getirilmiştir.

  Temel İlk Yardım Eğitimi;
  Temel ilkyardım eğitimi toplam 2 günden az 10 günden çok olmamak üzere asgari on altı (16) saat” şeklinde duzenlenmistir. Mevzuatta belirtilen eğitim kapsamında kursiyerlere Temel Ilk Yardım Becerileri öğretilmekte, teorik bilgilerle beraber mankenler üstünde pratik uygulamalar gösterilmekte ve her katılımcının pratik uygulamaları uzman eğitmen kadromuz gözetiminde yapması sağlanmaktadır. Kanunen zorunlu olan bu egitimin süresi, 2 gün / 16 saattir.

  Eğitim Kapsami:
  · Genel ilk yardım bilgileri
  · Hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi
  · Temel yaşam desteği
  · Kanamalarda ilk yardım
  · Yaralanmalarda ilk yardım
  · Yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilk yardım
  · Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım
  · Bilinç bozukluklarında ilk yardım
  · Zehirlenmelerde ilk yardım
  · Hayvan ısırmalarında ilk yardım
  · Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım
  · Boğulmalarda ilk yardım
  · Hasta/yaralı taşıma teknikler

  Standart İlk Yardım Eğitimleri:
  Toplam 5 günden az 10 günden çok olmamak üzere asgari kırk (40) saat şeklinde belirtilen standart eğitim temel eğitimle aynı ders konularıni icermektedir. Farkli olarak daha fazla teorik bilgi ve daha fazla pratik uygulamalari icermektedir.

  İlk Yardım Eğitim Seminerleri:
  4-8 saat (seminer alacak kurumun isteğine bağlı olarak) arasında değişen İlk Yardım Eğitim seminerlerinde ise; genel ilkyardım bilgileri, hasta-yaralı ve olay yeri değerlendirme konularına değinilerek, çeşitli durumlar ve yaralanmalar karşısında uygulanacak ilk yardım yöntemleri hakkında bilgiler verilmektedir. Seminerlerde İlk Yardım konusunda kişilerin bilinçlendirilmesl ve fikir sahibi olmaları amaçlanmaktadir.