• Yenileme İlk Yardım Eğitimleri


  Neden İlkyardım?
  Araştırmaların gösterdiğine göre ilkyardımın 3-5 dakika içinde etkin olarak başlaması ve bilinçli olarak sürdürülmesi gerekmektedir. Bilinçli yardımla ölüm ve sakatlanma oranı düşürülebilir. Yapılan istatistikler, kazalardan sonra meydana gelen ölümlerin %10’u ilk 3-5 dakikada, %55’i ise ilk 30 dakikada gerçekleşmektedir. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, çevrenizde ne kadar çok sayıda ilkyardım eğitimi almış kişi olursa kurtarıcı – destekleyici müdahalelerin yerinde ve etkin şekilde yapılması oranı da o kadar yüksek olacaktır.

  Yasal Zorunluluk
  Kaynak: İlkyardım Yönetmeliği

  29 Temmuz 2015 tarih ve 29429 sayılı resmi gazetede yayınlanan İlkyardım Yönetmeliğine göre; tüm kamu ve özel kurum/kuruluşlarında personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulması; yönetmeliğin 19. maddenin (1). bendinde belirtildiği üzere;

  İş sağlığı ve güvenliği kapsamında İlkyardımcı bulundurulması

  · Az Tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,
  · Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
  · Çok Tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
  bulundurması zorunludur.

  Ayni yönetmelikle kamu ve özel teşebbüse ve hatta gerçek kişilere ait binalarda bir yangın ekibi, acil durum müdahale ekibi ve ilkyardım ekibi oluşturulması zorunluluğu getirilmiştir.

  İlk Yardım Güncelleme Eğitimi;
  Sağlık Bakanlığı onaylı "Temel İlk Yardım" sertifikalarının 3 yılda bir güncellenmesi gerekmektedir. İlkyardım Güncelleme Eğitimi; ilk yardımcıların bilgilerinin yenilendiği bir ilkyardım eğitimidir. İlkyardım eğitimi sonunda yapılan sınav sadece seviye belirler, geçme notu yoktur. İlk yardımcı kimliği ve ilkyardım eğitim sertifikaları yenilenerek; İl Sağlık Müdürlüğünün onayından geçtikten sonra yeni ilkyardım sertifikası ve ilkyardımcı kartları tekrar 3 yıllık süreli geçerlilik kazanır. Söz konusu ilkyardımcı belgesine sahip olupta, son geçerlik süresinin üzerinden henüz 3 ay geçmemiş olanlar, bu eğitime katılarak, GÜNCELLEME EĞİTİMİ alacaklar ve eğitim kurumunda yapılacak sınavla "İLKYARDIMCI BELGESİ" yenilenerek tekrar 3 yıl daha uzayacaktır... Kanunen zorunlu olan bu egitimin süresi, 1 gün / 8 saattir.

  Eğitim Kapsami:
  · Genel ilk yardım bilgileri
  · Hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi
  · Temel yaşam desteği
  · Kanamalarda ilk yardım
  · Yaralanmalarda ilk yardım
  · Yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilk yardım
  · Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım
  · Bilinç bozukluklarında ilk yardım
  · Zehirlenmelerde ilk yardım
  · Hayvan ısırmalarında ilk yardım
  · Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım
  · Boğulmalarda ilk yardım
  · Hasta/yaralı taşıma teknikler