• Yangın Tatbikatları


  Özel Yangın Tatbikatlarının Amacı:
  Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmeli kapsamında Kurum ve Kuruluşların bünyesinde görev yapan İTFAİYE EKİPLERİNİN bilgi ve becerilerini üst seviyeye çıkarmak.

  Tatbikata Katılacaklar:
  Kurum ve Kuruluşların bünyesinde görev alan ÖZEL İTFAİYE BİRİMLERİ ‘nde bulunan tüm personel.

  Tatbikatın Süresi:
  Kurumların özel ihtiyaçlarına göre saptanır.

  Verilecek Sertifika:
  Katılımcılara eğitim aldıkları konuda açıklayıcı spesifik katılım sertifikası verilir.

  Tatbikat ve Eğitimin Kapsamı:
  · Yanma ve yangın kimyası
  · Isı kaynakları
  · Yanma ürünleri
  · Yanma çeşitleri
  · Yangın sınıfları
  · Yangın nedenlerini ve sebepleri
  · Yangın yerindeki tehlikeler
  · Yanıcı sıvıları
  · Yangın söndürme teknikleri
  · Yangın söndürme maddeleri
  · Portatif yangın söndürme cihazları
  · Yangın algılama uyarı sistemleri
  · Acil durum yönlendirme levhaları
  · Yangın kontrol panellerini
  · Zehirli maddeler
  · Solunum cihazının kullanımını öğrenebilme
  · Solunum aparatının kullanımını ve bakımı
  · Hava tüpünün idamesini öğrenebilme
  · Tenefüs cihazı ile kurtarma tekniklerini öğrenebilme
  · Gazların tehlike alt ve üst sınırları
  · Kurtarmada kullanılan aletlerin tanıtımı ve çalışma prensipleri
  · Zorla giriş alet çeşitlerini öğrenebilme
  · Olay yerini tanımayı ve yorumlama
  · Risk belirleme ve önlemler alma
  · Kazazedeye uygulanacak koruma tedbirlerini öğrenebilme
  · Sedye sistemlerini tanıma ve taşıma yöntemleri
  · Triaj bölgesinin seçimi
  · Genel İlkyardım
  · İnsan vücudunun yapısı ve fonksiyonları
  · Bilinç kayıplarında ilk müdahale
  · Kanamalarda ilk yardım
  · Kırıklarda ilk yardım
  · İtfaiye ile ilgili kanunları ve yönetmelikler
  · Afetin kapsamı
  · Araç gereç ve gerekli teçhizatlar
  · Tehlikeli kimyasal maddeler
  · Ekipler ve görev dağılımı
  · İtfaiye teşkilatı ile Koordineli çalışma
  · Kişisel koruyucu ekipmanlar
  · İtfaiyecilikte organizasyon ilkeleri
  · Yangın sonrası yangın yerini emniyete alma