• Temel Yangın Eğitimleri


  Neden Temel Yangın Eğitimi?
  Birçok afette ve olayda en tehlikeli müdahale şekli; yetersiz bilgi ve yanlış müdahale tarzıdır. Konu hakkında yeterli bilgi ve beceri olmadan yapılan müdahaleler olayın büyümesine, can kaybının artmasına ve zararın daha fazla olmasına sebep olur. Yangın ise bu tür sonuçların görüldüğü en belli başlı afet şeklidir ve her zaman her yerde karşınıza çıkabilir yeri ve zamanı yoktur. Özellikle iş hayatında bedeli çok daha ağır olmaktadır. Sertifikalı yangın eğitimleri ile temel yangın eğitimi alan kişiler, yangına en doğru müdahaleleri yaparak can ve mal kayıplarının oluşmasını ya da olayın en az zararla atlatılmasını sağlayabilirler.

  Yasal Zorunluluk
  Kaynak - 1: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
  Kaynak - 2: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

  09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı resmi gazetede yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 8. Maddesinin “B” bendi, “İşverenin ilkyardım, yangınla mücadele ve tahliye işleri için, işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeleri dikkate alarak, bu konuda eğitimi, uygun donanıma sahip yeterli sayıda kişiyi görevlendirmesi gerektiğini” belirtmektedir. Ayrıca 19.12.2007 tarihinde 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmeliğin 129. maddesinde işletmelerin Yangın Güvenliği Ekiplerinin oluşturularak bunlara eğitim ve uygulamalı tatbikatların senede en az 1 kez yapılacağını öngörmektedir.

  Ayni yönetmelikle kamu ve özel teşebbüse ve hatta gerçek kişilere ait binalarda bir yangın ekibi, acil durum müdahale ekibi ve ilkyardım ekibi oluşturulması zorunluluğu getirilmiştir.

  Temel Yangın Eğitimi;
  Kurum ve kuruluşların bünyesinde yer alan Tüm Personel ve Acil Müdahale Ekipleri görevlilerine verilir. 2 günden az 10 günden çok olmamak üzere asgari on altı (16) saat” şeklinde duzenlenmistir. Mevzuatta belirtilen eğitim kapsamında kursiyerlere Temel Ilk Yardım Becerileri öğretilmekte, teorik bilgilerle beraber mankenler üstünde pratik uygulamalar gösterilmekte ve her katılımcının pratik uygulamaları uzman eğitmen kadromuz gözetiminde yapması sağlanmaktadır.

  Eğitim Kapsami:
  · Ülkemizdeki yangın olayları ve istatistikler
  · Yanma ve yangın olgusu
  · Yanma çeşitleri ve bileşenleri
  · Yanıcı maddeler ve özellikleri
  · Isı kaynakları ve etkileri
  · Isı transferi
  · Yangın sebepleri ve etkenleri
  · Yangın önleyici tedbirler
  · Yangın sınıfları ve özellikleri
  · Yangın çeşitleri ve özellikleri
  · Yangın safhaları
  · Yangın yerinde tehlikeler
  · Söndürme metotları
  · Söndürme maddeleri ve özellikleri
  · Yangın anında hareket tarzı
  · Yangın ihbarı
  · Acil durumlarda reaksiyon
  · Yangınlarda tahliye ve toplanma
  · İşletme yangın organizasyonu ve acil durum ekiplerinin görevleri
  · İşletme acil durum planı tanıtılması
  · Yangın söndürme cihazlarının tanıtımı ve kullanımı